Teikiame kvalifikuotas ir kokybiškas buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas, prisiimdami visišką atsakomybę už teisingą apskaitos tvarkymą.

Apskaičiuojame mokesčius, atstovaujame valstybinėje mokesčių inspekcijoje ir kitose valstybės institucijose:

 • + -

  Registruojame apskaitoje pirminius dokumentus, kaip pirkimų ir pardavimų dokumentus, kasos dokumentus, banko dokumentus;

 • + -

  Sudarome pirminius dokumentus, kaip sąskaitų išrašymas;

 • + -

  Vedame ilgalaikio turto apskaitą;

 • + -

  Vedame skolų apskaitą, sekame skolų portfelį, sudarome skolų ataskaitas, siunčiame priminimus skolininkams elektorininiu, paprastu ar registruotu paštu, vykdome bankines operacijas;

 • + -

  Pagal kliento poreikį vedame suminę ar kiekinę sandėlio apskaitą;

 • + -

  Sudarome atskaitingų asmenų pinigų panaudojimo ataskaitas, avansines apyskaitas;

 • + -

  Skaičiuojame darbo užmokesčio, atostoginių, dienpinigių ir kitas išmokas darbuotojams, mokesčių apskaičiavimas, įtraukimas į apskaitą, paruošiame pažymas apie darbo užmokestį;

 • + -

  Sudarome ir teikiame mėnesinės ir metinės mokesčių deklaracijos, ataskaitas SODRAI, statistikos departamentui bei Lietuvos muitinei;

 • + -

  Sutvarkome apleistą apskaitą nuo pirminių dokumentų iki finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikiame visas reikalingas ataskaitas už praėjusius laikotarpius;

 • + -

  Ruošiame ataskaitas įmonės vadovybei, kaip skolų ataskaitos, tarpinės finansinės atskaitomybės ataskaitos, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos, kitos finansinės ataskaitos;

 • + -

  Konsultuojame įmones įvairiais klausimais, kaip apskaitos vedimo, apskaitos dokumentų pildymo, pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus ir normatyvinius aktus.