Paskelbtos daugiausiai mokesčių sumokėjusios įmonės

2013 m. sausio 29 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad institucijos interneto svetainėje nauja.vmi.lt paskelbti sąrašai įmonių, kurios praėjusiais metais sumokėjo daugiausia mokesčių bei atskiru sąrašu paskelbtos įmonės, kurios praėjusiais metais laiku deklaravo ir sumokėjo pelno mokestį už 2011 metus. Sąrašus galima rasti adresu http://nauja.vmi.lt/cms/vmi-informacijos-rinkmenos.

„Sumanymas reguliariai skelbti daugiausiai mokesčių sumokančių įmonių ir skolininkų bei nusižengusių mokesčių mokėtojų sąrašus brendo jau seniai – tam įtakos turėjo ir pasaulinė praktika rodyti visuomenei, kuris verslas įnešė didžiausią indėlį į šalies biudžetą, o kuris stengiasi išvengti mokesčių arba ne laiku vykdo mokestines prievoles, ir aktyvus žiniasklaidos bei asocijuotų verslo struktūrų dėmesys. Verslas nori žinoti, ar jų partneriai yra patikimi, ar neturi finansinių rūpesčių, ar jų mokesčiai mokami laiku“, — sako VMI prie FM viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė, pažymėdama, kad skolininkų ir pasižengusių įmonių pavadinimus VMI pradės skelbti sukūrusi tam skirtą programinę įrangą.

VMI paaiškina, kad paskelbtas „TOP 500“ sąrašas — tai sąrašas juridinių asmenų (neįskaitant biudžetinių įstaigų), kurie 2012 metais į Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) sąskaitą sumokėjo daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų, atėmus mokėtojams sugrąžintas mokesčių sumas. „TOP 50“ — tai sąrašai juridinių asmenų (neįskaitant biudžetinių įstaigų), kurie 2012 metais į VMI sąskaitą sumokėjo daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų vykdomos ekonominės veiklos sekcijoje ar skyriuje. Pagal veiklos skyrius pateiktos tik tos ekonominės veiklos, kurias vykdę juridiniai asmenys 2012 metais sumokėjo daugiausiai mokesčių, tai – „Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas“ (40 proc. visų sumokėtų mokesčių) bei „Apdirbamoji gamyba“ (16 proc. visų sumokėtų mokesčių), atėmus mokėtojams sugrąžintas mokesčių sumas.

Sąrašai „TOP 50“ sudaryti ekonominės veiklos sekcijoms, iš kurių gautos pajamos į VMI sąskaitą 2012 m. sudarė daugiau nei po 1 proc. visų gautų pajamų. Ekonominės veiklos sekcijos, iš kurių į VMI sąskaitą gautos pajamos 2012 m. sudarė mažiau nei po 1 proc. visų gautų pajamų, apjungtos į vieną TOP 50 sąrašą — sektorius „Kiti“. Sąrašuose taip pat pateikiamas sąrašo sudarymo metu galiojantis juridinio asmens teisinis statusas.

Į sąrašą „Įmonės, 2012 metais laiku deklaravusios ir sumokėjusios pelno mokestį (nuo 2011 metų apmokestinamojo pelno)“ pakliuvo tik tos įmonės, kurios laiku deklaravo mokėtiną pelno mokestį už 2011 metus ir laiku jį sumokėjo.

Daugiausia mokesčių sumokančių įmonių sąrašai bus skelbiami reguliariai – kas ketvirtį.

VMI primena, kad savo veikloje taiko pagrindinį mokesčių nemokėjimo rizikos minimizavimo priemonių parinkimo skirtingai besielgiantiems mokesčių mokėtojams principą – sąžiningiems mokesčių mokėtojams stengiamasi padėti juos informuojant ir konsultuojant, o mokesčių mokėtojams, vengiantiems mokėti mokesčius, taikomos kontrolės priemonės,atliekama tokių mokesčių mokėtojų stebėsena. VMI supranta, kad tyčia sukčiaujančių mokesčių mokėtojų elgsenai pasirinktos komunikacinės priemonės gal ir neturės jokios įtakos, bet tiems mokesčių mokėtojams, kurie moka mokesčius, padės apsispręsti, į kuriuos sąrašus norėtų patekti.