DĖL PVM ĮSTATYMO 79 STRAIPSNIO APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO (KOMENTARO)

Prisegti  failai: PVMI_79_str._komentaro__pakeitimas_ir_papildymas

Registracijos Nr. (32.43-31-2)-RM-382       2013-01-16

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, pakeitė ir papildė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) 79 straipsnio apibendrintą paaiškinimą (komentarą) (toliau – komentaras). Lietuvos Respublikos finansų ministerija komentaro projektui pritarė 2012-12-17 raštu Nr. ((14.17-02)-5K-1222942)-6K-1210211).

Viršininko pavaduotoja                            Vilma Vildžiūnaitė

Informaciją parengė VMI Teisės departamentas