DĖL PVM ĮSTATYMO 57 STRAIPSNIO APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO (KOMENTARO) PAKEITIMO

Prisegti  failai: PVMI_57_str._1_dalies_komentaro_pakeitimas

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM -419       2013-01-17

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) 57 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą, kurį suderino su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (2013-01-03 raštas Nr. (14.17-02)-5K-1226659-6K-1300078).

Viršininko pavaduotoja                            Vilma Vildžiūnaitė

Informaciją parengė VMI Teisės departamentas