DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO 1 DALIES KOMENTARO

Prisegti  failai: GPMI_16_STRAIPSNIO_KOMENTARAS

Registracijos Nr. (32-42-31-1)-RM-418       2013-01-17

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 63-2243) 25 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), siekdama suvienodinti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 73-3085; toliau − GPMĮ) taikymo tvarką, parengė GPMĮ 16 straipsnio 1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) naują redakciją, kurios nuostatoms Finansų ministerija pritarė 2012-12-21 raštu Nr. ((14.16-01)-5K-1223372)-6K-1210371.

Viršininko pavaduotoja                            Vilma Vildžiūnaitė

Informaciją parengė VMI Teisės departamentas